Skip to content
Music Scores Edition

Source Materials

[tłumaczenie] Wydanie drukiem dzieła muzycznego poprzedzają prace redakcyjne. Współcześnie powstają nowe edycje utworów skomponowanych w minionych epokach. Początkowym etapem pracy redaktora jest przygotowanie materiałów edycyjnych, które posłużą mi do przygotowania cyfrowej postaci utworu. Aktualnie wielu redaktorów pracuje z pomocą komputera, choć niejednokrotnie powstają również rękopisy edycyjne.

[tłumaczenie] W przypadku reedycji, czyli ponownej publikacji drukowanego wcześniej utworu, redaktor może nanieść poprawki odzwierciedlające aktualny stan badań twórczości kompozytora na wydruk istniejącego wydania.

[tłumaczenie] Poniżej przykładowe materiały edycyjne zestawione z wydanym na nowo drukiem bądź aktualnie przeze mnie przygotowywanym.

rękopis edycyjny
Rękopis edycyjny przygotowany przez redaktorkę wydania.
Józef Elsner, Msze op. 26, 35, 42, 62, 75, MMP, red. J. Jasińska, s. 335.

zobacz porównanie

Rękopis edycyjny przygotowany przez redaktorkę wydania.
Kopia poprzedniego wydania z naniesionymi uwagami redakcyjnymi i poprawkami.
Projekt szaty graficznej nowego wydania (w przygotowaniu).

zobacz porównanie

Tabulatura lutniowa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 1985, f. 3v.
Cyfrowa kopia edycyjna przygotowana przez redaktora wydania.
Projekt szaty graficznej aktualnego wydania (w przygotowaniu).

zobacz porównanie

Cyfrowa kopia edycyjna przygotowana przez redaktora wydania.
Projekt szaty graficznej aktualnego wydania (w przygotowaniu).

zobacz porównanie

see also

Musical notation transcriptions

Print Layouts