Skip to content
Music Scores Edition

All projects

Full editions

ADAM JARZĘBSKI Opera omnia, MMP, ed. M. Szelest (work in progress)
TABULATURA LUTNIOWA z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, MMP (work in progress)
MARCIN JÓZEF ŻEBROWSKI Compositions for Instrumental Ensembles, MMP, ed. R. Pośpiech
The Hymnbook of Valentin Triller, Antonio Chemotti, IS PAN
LOUIS ANDRÉ Essai de Principes de Musique, MMP, ed. J. Żurowska
MARCIN MIELCZEWSKI Opera Omnia II, I/2, MMP, ed. B. Przybyszewska-Jarmińska
MARCIN KROMER Musicae Elementa, MMP, ed. E. Witkowska-Zaremba
The polyphonic hymns of Valentin Triller’s Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555), ed. A. Chemotti, IS PAN
MARCIN MIELCZEWSKI Opera Omnia II, I/1, MMP, ed. B. Przybyszewska-Jarmińska
JÓZEF ELSNER Masses Opp. 26, 35, 42, 62, 75, MMP, ed. J. Jasińska
JÓZEF ELSNER Piano Works MMP, ed. J. Morawski
LUCA MARENZIO Missa super Iniquos odio habui, ed. B. Przybyszewska-Jarmińska, Pro Arte
TABULATURA JOANNIS DE LUBLIN Ad faciendum cantum choralem. Fundamentum. Ad Faciendam correcturam, MMP, ed. E. Witkowska-Zaremba
MARCIN MIELCZEWSKI A Thematic Catalogue of Works, MMP, ed. B. Przybyszewska-Jarmińska
ASPRILIO PACELLI Sacrae cantiones, MMP, ed. B. Przybyszewska-Jarmińska

Co-editions

Arias by Carl Ditters von Dittersdorf from the Collection of the Norbertine Abbey in Wrocław, MR, ed. T. Fatalski, IM UW / Sub Lupa (work in progress)
Sei concerti a flauto traversiere obligato z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 49-54), MR, red. I. Bieńkowska, IM UW / Sub Lupa
Sonaty Francesca Marii Cattaneo (1697-1758) oraz Finali i Duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23), MR, red. I. Bieńkowska, IM UW / Sub Lupa

Editing cooperation

FRYDERYK CHOPIN Koncerty na fortepian i orkiestrę

WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI Goplana

Music examples

Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku, Paweł Gancarczyk, IS PAN
Muzyka, Rocznik 66, nr 3
Muzyka, Rocznik 66, nr 2
Muzyka, Rocznik 66, nr 1
Muzyka, Rocznik 65 nr 3
Muzyka, Rocznik 65 nr 2
Muzyka, Rocznik 65 nr 1
Muzyka, Rocznik 63, nr 3 (O. Shkurgan)
Muzyka, Rocznik 63, nr 3 (M. Szelest)
Księga Judyty w oratoriach włoskich epoki baroku, Anna Ryszka-Komarnicka
Muzyka, Rocznik 62, nr 3
Muzyka, Rocznik 62, nr 1
Muzyka, Rocznik 60, nr 4
Muzyka, Rocznik 59, nr 4
Muzyka, Rocznik 58, nr 1
Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, Aneta Markuszewska,
Stanisław Moniuszko, Halka (1861) – wydanie faksymilowe, MMP, red. G. Zieziula
Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, IS PAN
Myśl muzyczna. Studia wybrane II, Michał Bristiger
Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas, to jest Siedm tegodniowych piosnek
Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce, red. S. Żerańska-Kominek, Słowo Obraz Terytoria
W kręgu recepcji i rezonansu muzyki – Szkice chopinowskie, Irena Poniatowska, NIFC
Kultury tradycyjne wobec współczesności: muzyka, poezja, taniec, Anna Czekanowska-Kuklińska

______

IS PAN – Institute of Arts, Polish Academy of Science
NIFC – National Institute of Frederic Chopin
MMP – Series Monumenta Musicae in Polonia, IS PAN
PWM Edition – Polskie Wydawnictwo Muzyczne