Przejdź do treści

FRANCESCO MARIA CATTANEO
Sonaty, Finali i Duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23)

 PL-TA 23, fol. 1v. Francesco Maria Cattaneo, Sonata a Violino Solo e Basso, Largo (fot. Katarzyna Krużel)
s. 37
 PL-TA 23, fol. 10v. Francesco Maria Cattaneo, Sonata Quarta, Allegro (fot. Katarzyna Krużel)
s. 57
 PL-TA 23, fol. 19v. Finale in D (fot. Katarzyna Krużel)
s. 75
 PL-TA 23, fol. 21r. Balli Polacchi, Menuetti (fot. Katarzyna Krużel)
s. 80
 PL-TA 23, fol. 22v. Duetto (fot. Katarzyna Krużel)
s. 82
PL-TA 23. Finali in i in d zanotowane na pojedynczej karcie dołączonej do rękopisu
s. 92