Przejdź do treści

LOUIS ANDRÉ Essai de Principes de Musique

s. 18–19
Louis André, Essay de principes de musique, I-Bc E. 101, s. 11

s. 19
s. 39 (fragment)
s. 47 (fragment)
I-Bc E. 101, s. 35 (fragment)
s. 61 (fragment)
I-Bc E. 101, s. 76 (fragment)

s. 131 (fragment)
s. 147 (przykłady nutowe)
s. 153 (przykłady nutowe)
I-Bc E. 101, s. 90 (fragment)

s. 155 (fragment)